Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény
belvárosának megújulásáért!

Közösségi Tervezés Budafokon címmel nyújtott be sikeres pályázatot a Promontorium Polgári Casino a EGT/Norvég Civil Támogatási Alaphoz.

A projekt célja, hogy városunk jövője az itt élők igényeire és szükségleteire épülhessen, hogy a Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési Kerekasztala minél többek véleményére alapozva fogalmazhassa meg a belváros jövőjére vonatkozó alternatív javaslatait a városvezetéssel folytatandó partneri egyeztetéseken. Célunk, hogy a projekt keretében minél többen ismerjék meg és sajátítsák el a közösségi tervezés módszereit. Szélesedjék a közösség tervezés eszköztárát használó, azzal bánni tudó, az önkormányzat döntéshozó munkáját támogatni, a városfejlesztési munkát folyamatosan figyelemmel kísérni képes civil bázis.

A projekt első lépéseként a Casino 2013. november 7-ére “Városfejlesztési Kerekasztal” címmel meghívásos rendezvényt szervez a belváros megújulásában területi kötődésük révén közvetlenül érintett intézmények, civil szervezetek, vállalkozások vezetői, a kerületi közélet egyes meghatározó szereplői, helyi kötődésű városmegújítási szakemberek számára.

Rendezvényünk célja:
1. Tájékoztatást adni az érintetteknek törekvésünkről, projektünk tervezett menetéről.
2. Véleményezésre bocsátani a belváros koncepcionális megtervezése, funkcióinak meghatározása, a rekonstrukció sikeres megvalósítása érdekében választ kívánó kérdéseket.
3. Műhelybeszélgetés keretében körbejárni a közösségi tervezés módszertanát, lehetőségeit, a fenntartható városi közösségek felelősségét, megerősítésük lehetőségeit.
4. Lehetőséget adni a kerület jelenlegi és (tekintettel a jövő évi választásokra) potenciális döntéshozóinak, illetve a mögöttük álló politikai pártoknak arra, hogy figyelemmel kísérhessék, támogathassák a közösségi tervezés folyamatát, munkájuk során, programjaik elkészítése, kampányaik során felhasználhassák az ennek eredményeképpen megszületett javaslatokat.
5. Az integrált városfejlesztési stratégia társadalmi, partnerségi egyeztetési folyamatára való felészülést elősegíteni.
6. A média közreműködésére is számítva elősegíteni, hogy az általunk indított kezdeményezésbe minél nagyobb számban, aktív közreműködéssel bekapcsolódjon Budafok-Tétény civil közössége, a civil szervezetek, a kerületben élő szakemberek és a kerületért felelősséget érző, azért tevő, és tenni akaró vállalkozók.