A Casino fontosnak tartja és segíteni kívánja a fővároshoz
benyújtandó városfejlesztési pályázat eredményességét

ter_kozAz önkormányzat új piac koncepciójához kapcsolódó véleményezési eljárásban a Promontorium Polgári Casino kialakította és megküldte álláspontját, javaslatait. Megadtuk általános összegző, és részletes véleményünket annak a törekvésnek jegyében, hogy továbbra is konkrét szakmai munkával tudjunk hozzájárulni a kerületi városfejlesztéshez, jelen esetben a fővároshoz benyújtandó pályázat eredményességéhez.

 Részletek a dokumentumból:

“… az Avant-Garde Építész Stúdió Kft., mint generáltervező (felelős építészeti tervező: Kertész András) által készített dokumentumot ……… kifejezetten jónak és alkalmasnak gondoljuk arra, hogy meghatározó eleme legyen egy, a pályázati kiírásban megjelölt célú, formájú és tartalmú, az önkormányzat által beadandó, a lakosság bevonásával közösségi tervezés keretében készített pályázatnak.”

“Egyesületünk támogatja és szorgalmazza, hogy a „B” jelű pályázatok – Közösségi célú városrehabilitációs programok kategóriában is kerüljön beadásra kerületi pályázat, és erre „a Stáció lépcső és a Budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása” elképzelést kifejezetten alkalmasnak tartjuk!”

“… változatlanul javasoljuk és kérjük, hogy a remélt sikeres pályázat révén a piac megújításának konkrét lépéseire csak és kizárólag a belváros rekonstrukciójának koncepcionális megközelítését figyelembe vevő módon kerüljön sor. Ennek legjobb eszközének a közösségi tervezés módszertanát tartjuk. Hisszük, hogy a belváros fenntartható módon való megújulása csak széleskörű társadalmi támogatottságon alapulva valósulhat meg.”

“… javasoljuk és kérjük, hogy a mostani véleményezési folyamat (de általános érvénnyel is) keretében született vélemények, hozzászólások legyenek teljes körűen megismerhetők az önkormányzat honlapján, és ehhez hasonlóan a pályázat további szakaszainak dokumentumai, fejleményei is.”

A teljes dokumentum

Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata

1221 Városháztér 11.

Levelezési cím: budafokteteny22@gmail.com

Tisztelt Önkormányzat!

Az önkormányzat új piac koncepciójához kapcsolódó véleményezési eljárásban a Promontorium Polgári Casino kialakította álláspontját, melyet mellékelten megküldünk. Megadjuk általános összegző, és részletes véleményünket annak a törekvésnek jegyében, hogy továbbra is konkrét szakmai munkával tudjunk hozzájárulni a kerületi városfejlesztéshez, jelen esetben a fővároshoz benyújtandó pályázat eredményességéhez.

Budapest, 2013. július 14.

Tisztelettel:

                    Dr. Mészáros Péter                                      Döbrönte Katalin

                            elnök                                                     elnökségi tag,
                                                                 a Belvárosfejlesztési munkacsoport vezetője

I. Általános, összefoglaló jellegű vélemény

1.) Támogatjuk az Önkormányzat szándékát, hogy a fővárosi városrehabilitációs keret terhére kiírt pályázati lehetőséggel éljen, és mind az „A”, mind a „B” jelű kiírásra pályázati anyagot nyújtson be. A véleményezendő anyagként megjelenő, az Avant-Garde Építész Stúdió Kft., mint generáltervező (felelős építészeti tervező: Kertész András) által készített dokumentumot a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott, (és a jelen véleménykérési felhívásban http://www.budafokteteny.hu/hirek/hir.php?mid=151d5811080342 is hivatkozott) melléklet és útmutató ismeretében ebben a formában és így önmagában nem tartjuk illeszkedőnek a pályázati kiíráshoz, de kifejezetten jónak és alkalmasnak gondoljuk arra, hogy meghatározó eleme legyen egy, a pályázati kiírásban megjelölt célú, formájú és tartalmú, az önkormányzat által beadandó, a lakosság bevonásával közösségi tervezés keretében készített pályázatnak.
(„A” jelű pályázat – Közterületek komplex megújítása)

Változatlanul úgy ítéljük meg, hogy a volt Budafok mozi revitalizációjának beemelése a piac megújítási folyamatba egyszerre erősítené a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való megfelelést, valamint integrálná azokat a közösségi igényeket, kezdeményezéseket (Székely-ház, Kodály-Központ), amelyek egyben feltételei a fenntartható fejlesztésnek is.

2.) Nem világos számunkra, hogy míg a Képviselő-testület 2013. június 20-i ülésén az e témában tárgyalt előterjesztés szerint „A közösségi célú városrehabilitációs programok (B program) keretében az Önkormányzat a Stáció lépcső és a Budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása projektjével ad be pályázatot.” addig most ez a tétel miért nem szerepel a véleményezendő anyagok között? Egyesületünk támogatja és szorgalmazza, hogy a „B” jelű pályázatok – Közösségi célú városrehabilitációs programok kategóriában is kerüljön beadásra kerületi pályázat, és erre „a Stáció lépcső és a Budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása” elképzelést kifejezetten alkalmasnak tartjuk!

3.) Egyesületünk továbbra is támogatni és erősíteni szeretné az Önkormányzat által is képviselt „Kisvárost a nagyvárosban” koncepció megvalósulását, és a főváros által kiírt pályázaton való indulással is jó esélyt lát arra, hogy ebbe az irányba – adott esetben a piac megújításával – újabb pozitív előrelépés történhessen. Ezzel együtt változatlanul javasoljuk és kérjük, hogy a remélt sikeres pályázat révén a piac megújításának konkrét lépéseire csak és kizárólag a belváros rekonstrukciójának koncepcionális megközelítését figyelembe vevő módon kerüljön sor. Ennek legjobb eszközének a közösségi tervezés módszertanát tartjuk. Hisszük, hogy a belváros fenntartható módon való megújulása csak széleskörű társadalmi támogatottságon alapulva valósulhat meg.

4.) A 3. ponthoz is kapcsolódóan javasoljuk és kérjük, hogy a mostani véleményezési folyamat (de általános érvénnyel is) keretében született vélemények, hozzászólások legyenek teljes körűen megismerhetők az önkormányzat honlapján, és ehhez hasonlóan a pályázat további szakaszainak dokumentumai, fejleményei is. Úgy véljük ez a fajta nyilvánosság önmagában is hasznos lehet, eredményesen hozzájárulhat a társadalmi tervezés adta kölcsönös előnyök jobb kihasználásához.

A Casino e felfogás jegyében honlapján minden a közt érintő anyagát, hírét folyamatosan publikussá teszi. Hiszünk abban, hogy ez a gyakorlat jellemzővé válik, amit különösen fontosnak tartunk azokban az esetekben, amikor egy civilszervezet (bármilyen formában pl. formalizált együttműködés) a közigazgatással, állami szereplőkkel közfeladatok, vagy közösségi feladatok ellátásában szerepet vállal, a köz ügyeinek alakításában – akár szakmai vélemények, álláspontok kialakításával – felelősséget visel, felelősséggel tartozik.

II. Részletes vélemény

A Promontorium Polgári Casino örömmel fogadja az Önkormányzat szándékát, hogy indul a fővárosi városrehabilitációs pályázaton. Fontos, hogy a megnyíló lehetőséget kerületünk is ki tudja használni, hiszen a leromlott belvárosi városközpont megújítása nem halogatható feladat. Az Önkormányzat régi szándéka a jelenlegi elavult piac megújítása. Ehhez jó kiindulási alapot biztosíthat a jelenlegi fővárosi pályázati kiírás is.

A Promontorium Polgári Casino egyetért és támogatja az Önkormányzat azon szándékát, hogy a piac megújítását egy új piac építésével valósítsa meg a Játék utca túloldalán. Megnyugtató, hogy a Buono Mercato Ingatlanberuházó Kft.-vel meghiúsult fejlesztési megállapodás gyakorlatával szemben a jelenlegi koncepció terv elkészítéséhez a pár évvel korábbi országos tervpályázaton nyertes tervezőt kérték fel. Fontos eredménynek tartjuk, hogy a piac koncepciója illeszkedik a kisvárosias térbe, az közberuházással valósul meg, nem kerül magánkézbe, és a méretét illetően a jelenlegi piaci nagysághoz illeszkedik.

Sajnálatos, hogy a véleményezendő anyagnak nem része a projekt költségvetése, és így nem látható, hogy a piac megépítése és a közterület kialakítása milyen súllyal szerepel a projektben. Költségvetési sarokszámok nélkül a koncepcióterv nem értelmezhető.

A Promontorium Polgári Casino támogatja, hogy a jelenlegi piac területén elbontásra kerüljenek a bódé épületek, és ott közösségi használatú tér, közterület jöjjön létre, mely illeszkedik a Városházától az orvosi rendelőig tartó közterületi – zöldfelületi sávba. Bár közvetlenül a jelenlegi pályázati anyagot nem érinti, a véleményezendő anyag tényként említi, hogy a Városház tér pihenőpark funkciója adottság. A valóságban ez csak elvi adottság. A Városház tér, minőségi állapota miatt jelenleg nem képes betölteni ezt a funkciót.

Pozitív, hogy a piac esetében a parkolást felszíni parkolóval, és nem felszín alattival kívánják megoldani.

Az anyag nem mutatja be, hogy a Mária Terézia út felújítása, kétirányúsítása milyen változásokat eredményez a fejlesztési terület kapcsolódásaiban, forgalmi megoldásaiban, pedig ez sok tekintetben változtatja meg a kapcsolatokat. Ennek a tervezett felújításnak tervei, és megvalósításának ütemezése már ismert, ezért ezek figyelembe vétele nem kerülhető meg. Szükségesnek tartjuk a tervekben a tervezett, és megvalósulás előtt álló állapotot is feltüntetni.

A véleményezendő anyagban megfogalmazott cél, hogy a jelenlegi piac helyén egy többcélú, igazi városias – kisvárosias tér jöjjön létre, amelyhez időszakosan aktívan tudna kapcsolódni az új piac. A városi többcélú tér vonzó tartózkodási hellyé, pihenésre – leülésre alkalmas hellyé válik, valamint teret ad sokféle rendezvénynek. A tervezett piac belső udvara alkalmas kisebb rendezvényekre, de ez alapvetően őstermelők elárusító helye lesz.

A pályázati kiírás hangsúlyozza, hogy a közterületen a funkcionális elemek újszerű, előremutató ötletek alapján, környezettudatos módon valósulnak meg, a közterület értéknövelő megújítása, használhatóságának és környezeti minőségének javítása történik meg, és új, közösségi használati tartalommal bíró köztéri elemek elhelyezése (pl. közösségi fórum, játszótér, sportterület, alkalmi piac stb.) történik. A piac megépítésének lehetősége a kiíró szándéka szerint elsősorban alkalmi, hétvégi piacra, mobil piacra vonatkozik. Mivel azonban kerületünknek egy állandó, új piacra van szüksége, ezért fontosnak tartjuk, hogy a tervezett projekt piacot kiegészítő elemeit különös gondossággal tartalmazza a pályázat, hogy az minden szempontból megfeleljen a kiírás elvárásainak, és ily módon a piaccal kiegészített projekt esélyes legyen a pályázaton.

A jelenlegi tervben a többcélú városi tér esetében a költségek a kiadott anyag alapján a térkő vagy látszóbeton burkolatot, a kavicsburkolatot, padokat, növényeket, pára vízképet tartalmazza, melyek jó és fontos kiinduló elemei a tér kialakításának. Ugyanakkor a tervből nem látható, hogy ezt a pályázati anyag hogyan gondolja tovább, hogyan bontja ki, és hogyan teszi ezáltal a pályázati kiírásnak megfelelővé. Kérdés, hogy a koncepcióban szereplő alkalmi színpad, szabadtéri fotókiállítás és karácsonyi vásár kialakítására történtek-e a tervezésben, pályázat előkészítésében lépések, és az a társadalmi tartalom részét képezi-e?

A Promontorium Polgári Casino következetesen támogatja azt az építész tervezői szakmában is egyre jobban terjedő nézőpontot, ami a hagyományos tervezői szemlélet mellett a városmegújítás gyakorlatát a várost lakó és használó közösség oldaláról is megközelíti, értelmezi.

A társadalmi egyeztetés folyamata nem jelenik meg a véleményezendő anyagban, pedig a pályázati kiírás sarkalatos pontját képezi. Nem látható, hogy mi lesz a civil tartalom és az sem, hogy milyen együttműködés(ek) formájában valósulna meg. Elhangzott a fővárosi pályázattal kapcsolatos tájékoztatókon, hogy a társadalom, civilek általi használat, üzemeltetés fontos szempont, a véleményezendő anyagban erre nincs utalás. Kérdés, hogy egyedi rendezvények valósulnak-e meg, az egyedi rendezvény hogyan fenntartható, és hogyan szolgálja hosszú távon az élhető közterületet. Vagy megvalósul olyan tartalom, mely az említett karácsonyi vásár, köztéri művészeti kiállítás funkciót segíti. Fontos, hogy ezek a részletek a pályázat beadása előtt két héttel ismertek legyenek.

A rendezvénytér a Játék utca odaeső szakaszának felületét is magában foglalja, ami forgalmi szempontból korlátozza a rendezvénytér kihasználhatóságát. Mivel a forgalom a koncepció szerint csak a piac nyitvatartási idejében van kitiltva a Játék utca ezen szakaszáról, így a rendezvénytér használhatósága jelentősen korlátozott. Fontos lenne, hogy a Játék utca forgalomcsillapított nyomvonalát ne foglalja magába a rendezvénytér. 1660 nm szerepel erre a funkcióra, kérdés, hogy ha a Játék utca felületét ebből levesszük, akkor mekkora funkcionális térrészről beszélhetünk.

Véleményünk szerint ahhoz, hogy eredményes lehessen a pályázat, szükséges a közterületi elem megerősítése. Javaslatként fogalmazzuk meg ehhez, hogy fontolja meg az Önkormányzat a mozi ingatlanhoz kapcsolódó volt autószalon rész megnyitását a jelenlegi piac helyén kialakítandó közterület felé: kis költséggel nagy eredmény érhető el, mely hozzájárulna a pályázati kiírás meghatározó szempontjainak teljesítéséhez. A kiüresedett, használaton kívüli épületek bevonása a projektbe kifejezett célként jelenik meg.

Mivel a megpályázható összeg, és a piac felújítására, illetve a közterület megújítására szükséges összegek komoly korlátokat szabnak a fejlesztésnek, ezért szükségesnek látjuk a kis költséggel, de a társadalmi bevonásban jelentős hatással, és az újszerű, innovatív elemek területén is elemeket felmutatni tudó projektrész kidolgozását. Ezt egészíti ki az a szempont, mely a fenntartás megtervezését is tartalmazza, és abban támaszkodik a társadalmi csoportokra.

Ehhez fogalmazzuk meg javaslatként, hogy az említett épület portálüvegeit hasznosítsuk kiállítótérként. A portálüvegek előnye az, hogy a képzőművészeti alkotások és a fotók az “utca felé” is kiállíthatók. Az autószalon rész építészeti megoldásokkal való megnyitása a tér irányába hozzá tud járulni az Önkormányzat által is javasolt közösségi funkciók kialakításához, egyfajta bázist és hátteret ad azokhoz. A tervezett funkciók, színpadot igénylő rendezvények, koncertek, előadások, művészeti és ünnepi vásárok mind igényelnek egy háttér épületet is, mely közösségi központként tudná a funkciók betöltését segíteni. Véleményünk szerint ez a rész szerves egységet tud képezni az koncepciótervben megjelenő szabadtéri rendezvénytérrel, amennyiben az a Játék utca nyomvonalát kihagyva, a mozi épület felé kapcsolódásokat kialakítva valósul meg. A korábbiakban megfogalmazott koncepcionális javaslataink a mozi teljes épületére vonatkozóan a későbbiekben is, akár egy önálló ütemben is rá tudnának épülni a jelenlegi fejlesztésre.

Változatlanul javasoljuk és kérjük, hogy a remélt sikeres pályázat révén a piac megújításának konkrét lépéseire csak és kizárólag a belváros rekonstrukciójának koncepcionális megközelítését figyelembe vevő módon kerüljön sor. Két, megítélésünk szerint fajsúlyos példa ehhez:

Amennyiben közös reményeink szerint a pályázaton sikerül jelentősebb összeget elnyerni a piac megújításához, úgy az ezen a területen található, magántulajdonon lévő, a belvárosi rekonstrukció szempontjából (is) vállalhatatlan üzletek ott léte még inkább tarthatatlanná válik, viszont megvásárlási, kisajátítási szempontból tárgyalási pozíciójuk az önkormányzattal szemben nagyságrendekkel erősödni fog.

A belváros rekonstrukciójának meghatározó központi eleme koncepcionális elemének javasoljuk (anyagunkban korábban már említetten) a piac megújításával most érintett részt hálózatba foglalni a mozi menti és a Szt. István téri területtel és a városház téri parkkal, a majdani Duna felé történő nyitás lehetőségével.

Egy – egy részfejlesztés megvalósításakor ezekre, és a hasonló körülményekre, távlatokra, lehetőségekre is gondolni kell!

Budafok-Tétény, 2013. július 14.