Belvárosi zöldtengely

Budafok_kozossegi_terv_logo

A Casino 2014. február 6-án, csütörtökön, 17-órakor tartott fórumának összefoglalója

Az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekt keretében a kiscsoportos, tematikus workshopok sorában a Budafok belvárosi un. zöld tengelyről, a Városház tér térségétől a Szt.István térig terjedő zónáról és a kapcsolódó területekről terveztünk beszélni. Meghívtuk Szohr Gábort, aki a Teleki téri közösségi tervezés tapasztalatairól adott áttekintést, és itt volt Sain Mátyás a Közösség fejlesztők egyesületétől, aki a városi zöldterületekről tartott bemutatót. A Kertész Építész iroda, a piac és a piac helyére kerülő közösségi tervezője tér nem tudta magát képviseltetni egyéb elfoglaltságok okán.

Mészáros Péter a bevezetőben utalt a belvárosi zöldterületek jelentőségére, arra, hogy itt számos szigetszerű, részben összefüggő, roncsolt, alulhasznált, elhanyagolt terület van, megemlítette Hajas Ervin korábbi polgármesterünk megjegyzését, aki nem tudott résztvenni, hogy annak idején is tervezték a városháza és a volt polgármester lakás környezetének felszabadítását, zöldbeágyazását és összekapcsolását a városháza mögötti zöld területekkel. E területek összefüggővé tétele fontos eleme a belváros rehabilitációjának, élhetőségének.

Döbrönte Katalin a projekt vezetője kitért a zöldterületek hármas tagolódására, a jelzetteken, a Kossuth L. utca és a vasút közötti sávon túl a Hegyfok sétányra, a Savoyai tértől a Tóth József utcáig, a borpincék felett, és a Duna parti sávra, a Duna utcától a Vágóhíd utcáig, annak lehetőségeivel. Kiemelte a zöld tengely városközponti szervező szerepét, tartózkodás, közösségi tér, turizmus, a budai Duna part kiteljesítése, a déli kapu lehetősége a főváros számára. Kitért a zöldterületek jelen gyengeségeire, így a paneles jelleg, a leromlott közterületek, élettelen terek, a Duna parti kapcsolat hiánya, a városi funkciók elszigetelése kérdéseire, és erősségekre, a jó elhelyezkedésű zöld és közterületek, azok élhetővé tételi lehetősége, a kapcsolódási, felfűzési lehetőségek. Az adottságok, lehetőségek körében utalt a Savoyai tér központi szerepére, bekapcsolására, a városi térfal képzés lehetőségére, a Kossuth Lajos utcában, Pálfy Sándorék húsz év előtt javaslatai felújításaként, a városháza és a Savoyai tér közötti zöldsáv lehetőségére, az ott lévő intézmények egységbe szervezését lehetővé téve, a mozi megújulása, a Szt.István tér közösségi térré tétele és az országzászló visszakerülése elemeivel kiegészülve. Kiemelte a városháza és a Savoyai tér közötti zöldterület jelentőségét, ő is említette a városháza mögötti zöld zóna szerepét, a városháza előtti tér minőségi funkcióit, a Mária Terézia utca felé eső zóna roncsolt jellegét, a piac helyére kerülő rendezvény tér funkcióit, és a volt Szivárvány áruház lebontása igényét. Utalt még a Hegyfok sétányra, a Savoyai tértől a Sörház utcáig húzózó, a Dunára néző panoráma útként, ami viszonylag egyszerűen kialakítható, teraszos, kiskocsmás, pihenőhelyekkel és szálláshelyekkel. A Duna parton ugyanakkor még kialakítható egy, a budai Duna parthoz kapcsolódó szabadidős, sport és idegenforgalmi célokat is szolgáló minőségi zöldterület.

Szohr Gábor a Teleki téri közösségi tervezési projekt koordinátora beszélt az ottani tapasztalatokról. Az itteninél lényegesen leromlottabb fizikai és szociális környezetben választották a közösségi tervezést, ami lényegében az ott élők bevonását jelentette, jelenti a folyamatokba, egyfajta közösséget képezve a helyben lakókból. Plakátokkal, szórólapokkal, egyfajta órarenddel szólították meg az embereket. Az összejöveteleken alkalmanként 15-20 fő vett részt, és mintegy 50 fő kapcsolódott be aktívan a folyamatokba, széles koreloszlással, a facebook oldalukon 170 fő vesz részt. A március- augusztus közötti időszakban folyta a közösségi tervezés, csomagoló papírral, filccel, ill. műanyag lapokkal, mi hova, milyen funkciókkal. A Kesztyűgyárban műhelymunkák folytak, az Új Irány csoport, Kirstin Forest vezetésével, padok, kerítések, játszótér, rendezvény tér, ugrálórét, virágoskert, nyugdíjas park, játszókert, izgalom, felfedezés, tini sarok, kutya futtató elemekkel. TTT egyesület jött létre, a kivitelezés tavasztól várható, amiben szintén részt vesz a helyi közösség, az aktivitást a későbbiekben is fenntartották, fesztivál, karácsonyi ünnepség.

Sain Mátyás a Közösségfejlesztők Egyesületétől, aki szakmáját tekintve tájépítész, beszélt a városi zöldterületekkel kapcsolatos fogalmakról, kategóriákról, intézményi, magán, közhasználatú, korlátozott közhasználatú területek. Szólt a zöldterületek funkcióiról, hatásairól, klíma, környezetjavítás, ökológia, a rekreációs lehetőségek, friss levegő, hangok, a természet látványa, mozgás. Fontos a közösségi hatás, találkozóhely, mobilitási lehetőség, gyaloglás, kerékpár, és a helyi gazdaság élénkítása. Jelentős a városképi, városszervező szerep, esztétika, hálózatosítás, a városrész specifikus jelleg lehetősége. Megemlítette a zöldfelületi rendszerek térbeli típusait, szigetszerű, gyűrűs, sávos, sugaras jelleg. Majd képeket mutatott be a különböző külföldi példákból.

A vitában számos szempont felvetődött, így az érdemes legyen idejönni alapelve, vonzó belvárosi, közösségi terek, létesítmények, kisvendéglők. Fontos a zöldterületi elemek, zónák, szigetek összenyitása, együtt kezelése, nagy közösségi felületek lehetősége a Mária Terézia u. mentén, azok összehangolása, a rendezvény tér és a mozi menti zóna. Ugyanakkor hangsúlyt kapott a Duna parti sáv kedvező adottságai kihasználása, szabadidő, turizmus.

A téma, a zöldterületek helyzete a Kossuth Lajos utcai kerekasztalok alkalmával, és a kastélyok térsége körüljárásakor is folytatódik, ill. felvetődik majd.

Budafok_kozossegi_terv_logo Belvárosi zöldtengely: közterületek és zöldfelületek láncolata a
Városháza és református templom közötti tengelyen
Fórum a Casino szervezésében

Mit lehetne és kellene annak érdekében tenni, hogy a belvárosi tér vonzó és használható legyen?

koncepciohoz_011 (Small)Időpont: 2014. február 6-án, csütörtökön, 17-óra
Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem, 1221 Budapest, Játék u.

Tervezett program:

Tihanyi Dominika, Újirány Csoport: A Teleki tér közösségi tervezésének tapasztalata
Kertész András Stúdió: a belvárosi rendezvénytér kialakítása és lehetőségei
Sain Mátyás: Parkok és közterek rendszerei, és lehetőségei egy belváros életében
Filmvetítés: Bogota példája
Moderátor támogatásával javaslatok megfogalmazása a belvárosi zöldtengely jövőjére vonatkozóan.

Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@promontoriumcasino.hu címen.