Casino kerekasztal a volt mozi épület hasznosításáról


A kerület értékeinek megjelenése a belvárosban, művészet, kultúra és közösség:

a volt mozi épület hasznosítása
A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési kerekasztala, 2013. december 11.

Casino_mozi_2013_001Az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekt keretében a nyitó vezetői kerekasztalt követően az első kiscsoportos, tematikus workshoppal folytattuk a belvárosi rendezvény sorozatot. A volt Budafok mozi és térségéhez kapcsolódva, az előkészítő megbeszéléseken felmerült, hogy a készülő piac tervekről is beszéljünk, különös tekintettel a jelenlegi piac helyére tervezett közösségi, rendezvény tér várható alakulásáról. Ehhez közreműködését ajánlotta a tervező Kertész András, így ezt a témát is napirendre tűztük, azonban az önkormányzati hozzájárulás a tervező részvételére csak a hét elejére érkezett meg, így Kertész András már nem tudott részt venni, de munkatársa, Klopp Andás képviselte a tervezőket.

Casino_mozi_2013_002Döbrönte Katalin a projekt vezetője a bevezetőben utalt a belvárosi megújulás elemeire, így a mozi tekintetében a kultúra, a művészet, és a közösség értékei megjelenítése igényére, a közösségi tervezés szükségességére, azon belül a társadalmi – kulturális tevékenységek hangsúlyára a belvárosban, a közösségi tulajdon jelentőségére, és a kulturális, művészeti identitás megőrzésében a helyi közösség bevonása igényére.

Casino_mozi_2013_004A piac tervekről Klopp András, a Kertész Építész Stúdió munkatársa beszélt, utalva a 2008-as nyertes pályázatra, annak koncepciójára a piac tekintetében, melyet a mai helyzetben, piac léptékben folytatnak. A piac épülete esetében a piacosok igényei kielégítése fontos elem, a belső udvar lefedésre kerül, és törekszenek a kisvárosi léptékre, kiemelésekkel, doboz elemekkel tagolva a szerkezetet. A közösségi tér, a mai piac helyén többfunkciós tagolt városi tér lesz, zöldterületi, rendezvény, karácsonyi vásár, fotó kiállítás, és más közösségi funkciókkal, azokat szolgáló elemekkel, a későbbiekben tovább fejleszthetően. Itt a volt szivárvány áruház tömbje, a kapcsolódó telek részekkel jelent gondot, annak megszerzése egyelőre nem megoldott.

A mozi blokk bevezetésében Döbrönte Katalin ismertette a megjelenni nem tudó Parti Zsófia építész a Budafok mozival foglakozó diplomaterve néhány megállapítását, eredete, „testvérei” a volt Pest Buda és a Turul mozi, felújítás, a bekerülés fele, kétharmada, jó épület, jól illeszkedve a környezetbe, jó tömegarányok, fimon részek. Kulturális, közösségi funkció igénye, a közeli parkkal összhangban, nagyfesztávú terem, síkpadlóssá tehető.

Casino_mozi_2013_009A felkért hozzászólók sorát Lázár Imre, a Rózsavölgy Egyesület elnöke nyitotta, utalva a mozi épületét eddig fenyegető veszélyre, a diszkont élelmiszer áruház, és a magánosítás koncepciójára, a tavaszi civil szervezetek napján vetette fel először a Kodály Központ gondolatot. Az elmúlt évtizedekben jelentős pozíció vesztésen átment Kodály módszer egy háttér intézménye lehetne az épület, helyben az ide kapcsolható három iskolával, és egyházi felekezetekkel. Ide kapcsolódik, a Kokas Klára módszer, a néphagyomány ápolás, és Németh László, Karácsony Sándor világa is. Nemzeti pedagógiai minta terület lehetne, ahol a Kodály módszer és a táncház hagyománya találkozhatna. Partner lenne a Károly Gáspár Egyetem posztgraduális képzéseivel, a Kecskeméti Kodály Intézet és a fővárosi Kodály Múzeum is. További partnerek lehetnek a Hagyományok Háza, a Klebelsberg Kunó intézmény fenntartó is és a Nemzetstratégiai Kutató Intézet is. Lehetővé válna a nap különböző szakában történő kihasználás, oktatás, nevelés, továbbképzés, és közösségi, kulturális rendezvények révén.

Casino_mozi_2013_007Erdélyi György előadóművész ennek kapcsán megjegyezte, hogy műfajok vannak otthon nélkül jó ideje, s az épület e tekintetben is jól mobilizálható, kiváló az akusztikája, ahol anno hangversenyek is voltak.

Casino_mozi_2013_025Csizmár Gyula építész a vizsgálatok folytatását, elmélyítését javasolta, akár a Középület tervezési tanszék bevonásával. Casino_mozi_2013_014Kaintz Regina az ARTÉR Egyesület részéről, lehetséges össz-művészeti helyszínként jellemezte az épületet, képzőművészeti eseményekkel, megfelelően pozícionálva, ide kötődő művészeink bevonásával. Casino_mozi_2013_015Fehérváry Lilla előadóművész új közösségi térként említette az épületet, a három tér-rész hasznosíthatóságával, össz-művészeti bázis, kamara és más koncertek lehetősége, ill. sváb történelmi játszótér ide kapcsolásával.

Casino_mozi_2013_017Farkas Balázs prezentációjában bemutatta a Pest Buda moziban folyó rekonstrukciót, görög iskola alakul ki az ottani mozi mellett. Budafokon a Székelyek Háza gondolat fogalmazódik meg, székelyföldi civil szervezetekkel közösen, turisztikai hídfő állásként, vállalkozások, szolgáltatások bevonási lehetőségeivel, valamint ún. szomszédsági információs szolgáltató központtal. A Radóczy galéria példája, alkotóművészek, bor2ászok, vállalkozók bevonása, közös civil működtetés. Utalt Beke Pál 2008-as helyi tanulmányára, annak szellemében is összejöveteli hely lehet ez az épület.

Casino_mozi_2013_026Wolfgang Bartesch a Haggenmacher udvarban beindított Art Quarter műteremház tapasztalatairól, eredményeiről beszélt, képzőművészek 1-3 – 5 hónapos itteni tartózkodása, alkotó munkája. Az előadóművészet bekapcsolódási lehetősége, tér + közösség, ehhez a mozi kiváló helyszín lehet.

Casino_mozi_2013_013A beszélgetés második részben a bevezető anyagban felvetett kérdésekre is próbáltak a megjelentek reagálni, Budafok kulturális, művészeti üzenete, mire van igény, lehetőség, a hasznosítás célcsoportjai, a rendezvénytér hasznosítása, kapcsolása a mozihoz, turisztikai lehetőségek, felkerülés egy fővárosi palettára.

A vitában még felmerült a piac a városközpont szélén gondolata, ill. kritikája, a vasútra kitolt piac kapcsán, a jó példák, Ferencváros, BMC, Tűraktér, Trafó, a Marczibányi téri össz-művészeti központ, melyek államik részvétel nélkül valósulnak meg, majd szó esett a Teleki téri közösségi tervezésről is. Erdélyi György még példaként felhozta Nagy József Magyarkanizsán a szerb kormány támogatásával megvalósult jelképszínháza példáját, amely párizsi kitérővel valósult meg, szülővárosában.


A kerekasztal képgalériája